From AMV.cz

AMV-Divák: Co je AMV

Autory jsou Jarník&Hejtík : )

Co je AMV?

AMV (Anime Music Video) je označení pro videoklip, který využívá obrazovou stopu z japonského animovaného filmu (anime). Jako zdroj může posloužit i manga (japonská komiks) nebo fanart (fanouškovský výtvor založený na oficiálním díle). Obsáhlejší definice lze najít na Wikipedii.

Tvorba AMV je jedním z běžných projevů fanoušků anime, stejně jako kresba fanartů nebo psaní fanfikcí. Kolem střihu vznikají různé žebříčky a soutěže. Někteří AMV tvůrci se sdružují do studií, která mají za cíl co nejlepší umístění v těchto kláních.

Historie

První AMV jsou známa minimálně od osmdesátých let, kdy jedinci s rozsáhlými technickými znalostmi a vyvinutým uměleckým citem stříhali své první klipy pomocí propojených VHS rekordérů. Postupem času a vývojem výpočetní techniky se tvorba zpřístupnila i běžným lidem a současně umožnila i vznik podstatně propracovanějších a náročnějších klipů plných efektů.

AMV na Internetu

V sekci Významná AMV najdete výběr nejzajímavějších klipů.

Článek Obecný úvod do tvorby AMV Vás naopak provede procesem tvorby AMV a zároveň Vás seznámí s touto AMV wikipedií.

V podstatě oficiální stránkou všech AMV tvůrců je http://www.animemusicvideos.org/ - najdete zde jak AMV ke stažení (viz Jak stahovat z AMV.org), tak informace o tvůrcích, výsledky soutěží a diskuzní fórum.

Stránka z http://amv.anime.cz/pmwiki/pmwiki.php/AMV-Div%c3%a1k/Co_je_AMV
Poslední úprava stránky: 02.10.2007, 10:28