autorem je Hejty

AAC

Advanced Audio Coding; MPEG-2 Part 7; MPEG-4 Part 3
Jedná se o novější MPEG formáty audia, které měly nahradit starší mp2 a mp3 (MPEG 1 Layer 2 a Layer 3). MPEG 2 varianta byla původně myšlena pro filmy na DVD, MPEG 4 varianta je novější.

Pro tvorbu AMV se začalo používat až v poslední dobou. V našich krajích se prozatím doporučuje zůstat u mp3, protože zisk kvality není pro většinu uživatelů nijak významný. Nicméně poslední dobou se objevuje u AMV v kontejneru MP4, kde není možné použít Vorbis ale autor chtěl video h.264 a dobrý zvuk.

Výhody:

  • Dobrá kvalita zvuku při malé velikosti souboru.
  • Má budoucnost.
  • 48 zvukových kanálů.

Nevýhody

  • Z nějakého důvodu jej lidé nemají zažitý.
  • Údajně je Vorbis lepší.

Wikipedia:Advanced_Audio_Coding