spravuje Hejty (i když tomu nerozumí)

Kodeky

Ztrátové (pro export)

Video
AlgoritmusKodek
MPEG4 - ASP3ivx
vp3?Theora
WMV?WMV9?
H264AVCx264?
DivX
FF mpeg 4
Xvid
MPEG1?
MPEG2?
Audio
AlgoritmusKodek
AACFAAC?
Apple AAC?
AC3Steinberg?
FF AC3?
mp2Toolame?
mp3lame
VorbisXiph?
aoTuV?
WMAviz WMA

Bezztrátové (pracovní)

VideoAudio
Další YUVFLAC
FFV1PCM
HuffYUV 
MJPEG? 
DV? 
Lagarith 
Nekomprimované RGB 

Mimo kategorie

Lavc Tato knihovna umí enkódovat do velkého množství kodeků

Teorie

Jaké kodeky použít
Xvid vs DivX
MPEG
Srovnání bezztrátových kodeků
Kodek - co to je
Ztrátové vs. Bezztrátové - co to je