autorem je Ujstin

Opacity - průhlednost

Základní popis

Tento efekt nám udělá video průhledným. To znamená, že se zobrazuje průhledné video a zároveň jeho podklad. Podklad může být nějaká barva (třeba defaultně nastavená), obrázek, text, nebo jiné video.

Použití

Tímto efektem můžeme docílit několik základních střihových technik. Jde hlavně o techniky: prolínačka (crossfade), zatmívačka (fade out) a roztmívačka (fade in). Průhlednost můžeme nastavit jednorázově, tudíž efekt je okamžitý. Mnohem užitečnější je nastavení průhlednosti v čase. To znamená, že změna bude plynulá. U většiny střihových programů lze nastavit rychlost takovéto změny.

Video ukazuje průhlednost v praxi, původní černá videostopa má nastavenou průhlednost od 100% do 0% v určitém časovém průběhu. Jako podklad slouží modrá videostopa. Pak se karta obrací, efekt jde tentorkát z bodu 0% až do úplné neprůhlednosti - 100%. První průběh (100% - 0%) je zatmívačka a druhý průběh (0% - 100%) je roztmívačka. Na závěr ukázky je i realné video, které díky průhlednosti zobrazuje video pod sebou. Tedy se jedná o prolínačku.

Praktické nastavení

V Adobe Premiere Pro se Opacity nastavuje v záložce Effect Controls. Automaticky pro každé video je průhlednost nastavena na 100% (tudíž absolutně neprůhledné). Nyní popíšu nastavení průhlednosti v čase. Využijeme tzv. Keyframes (klíčové snímky, tj. body s nastavitelnou hodnotou). Keyframy určí bod, od kterého se změna provádí, nebo kde změna končí. Například nastavíme jeden keyframe na hodnotu 60% a další keyframe na 0%. Program už dopočítá plynulou změnu z 60% na 0% a udělá to tak rychle, jak daleko od sebe na časové ose jsou tyto dva keyframy. Video bude s ubíhajícím časem více a více průhlednější a ve výsledku bude zobrazovat cokoli, co je „pod ním“, tudíž jakýkoli jiný segment videa v jiné, nižší stopě (pozor - vyšší stopa má přednost při přehrávání).

Obrázek ukazuje záložku Effect Controls v programu Adobe Premiere Pro.

Další využití

Průhlednost můžeme využít i pro blikající efekt. Princip je v nastavení jednotlivých keyframes 100% a 0% v tak krátkém časovém úseku, aby to vyvolalo efekt bliknutí. Pak už zaleží jen na nás, jestli blikneme jen tmu, nebo necháme probliknout jiné video.


Malá poznámka pod čarou: Efekt prolínačka se mnohem snadněji udělá přechodem (crossfade). Odpadá tak nastavování keyframes (či něčeho obdobného v jiných střihových programech), které je přece jenom zdlouhavé.